PERSAMAAN PERAKAUNAN

Assalamualaikum wbt. Pelajar Tingkatan 4 tahun 2017 merupakan pelajar pertama yang menggunakan Buku Teks yang terkini. Kali ini nampak semakin baik dengan mudah difahami

Persamaan Perakaunan berada di Bab 2, ia merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Jumlah Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik ataupun Untung Bersih

Rumus yang digunakan ialah;

Modal = Aset - Liabiliti

Jika melibatkan Hasil ataupun Belanja, rumus berikut digunakan;

Modal + Hasil - Belanja = Aset - Liabiliti

Hasil dan Belanja biasanya dihitung dan dinamakan Untung Bersih iaitu Hasil - Belanja. Rumus berikut digunakan;

Modal + Untung Bersih = Aset - Belanja

Jika Rugi Bersih diperolehi, maka Modal perlu ditolak Rugi Bersih

Persamaan perakaunan ini selalunya diuji dalam bentuk Jadual Persamaan dan pelajar diminta untuk menyediakan Penyata Kedudukan Kewangan ( Kunci Kira-kira)


Catatan Popular