Modul 6 : Perakaunan Untuk Kelab Dan Persatuan6.1 Kelab dan Persatuan

Menurut Akta Pertubuhan 1966, takrif Kelab dan Persatuan

Di bawah Seksyen 2, Akta Pertubuhan 1966, sesebuah pertubuhan adalah didefinisikan sebagai mana-mana kelab, perkongsian atau persatuan yang mengandungi (7) orang atau lebih, tidak kira apa jua jenis atau tujuannya, sama ada sementara atau kekal tetapi tidak termasuk badan-badan yang perlu didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis seperti syarikat, koperasi, kesatuan sekerja, persatuan ibu bapa dan guru, badan-badan sukan dan lain-lain. 

Dengan bahasa mudah, merupakan organisasi bukan bermotifkan untung yang ditubuhkan untuk menyediakan kemudahan dan menjaga kebajikan ahli-ahlinya

6.2 Akaun Penerimaan dan Pembayaran

Terdapat dua bentuk atau format yang boleh digunakan aiatu

(i) Format T


(ii) Format Penyata

6.3 Akaun Yuran Ahli6.4 Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan


Jika Kelab dan Persatuan menjalankan perniagaan sampingan, Akaun Perdagangan perlu disediakan untuk mendapatkan untung atau rugi. Perlu diingat, Akaun Perdagangan untuk Kelab dan Persatuan sedikit berbeza dan ringkas daripada format Akaun Perdagangan yang dipelajari dalam milikan tunggal dan perkongsian. Terdapat dua format yang boleh digunakan

(i) Format T


(ii) Format Penyata

Jika Perniagaan ada menganjurkan aktiviti berkala seperti pertandingan futsal, badminton, bola sepak dan lain-lain, maka Penyata Mengira Untung atau rugi perlu disediakan (bergantung kepada kehendak soalan). Format seperti berikut


6.5 Penyata Kedudukan Kewangan Kelab dan Persatuan

(i) Format T


(ii) Format PenyataCatatan Popular