Modul 7 : Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan7.1 Akaun Perdagangan dan Untung Rugi

Secara umumnya, Akaun perdagangan dan untung rugi (APUR) disediakan untuk mendapatkan untung atau rugi kasar (Akaun Perdagangan) dan untung atau rugi bersih (Akaun Untung Rugi)

Tujuan penyediaan Akaun Perdagangan

  • Untung mengetahui perniagaan memperolehi untung atau rugi kasar
  • Untuk mengetahui aktiviti perniagaan yang dilaksanakan sama ada jualan barang atau perkhidmatan mendapat untung atau rugi (tanpa mengambil kira hasil dan belanja)
Tujuan penyediaan Akaun Untung Rugi
  • Untuk mengetahui perniagaan memperolehi untung atau rugi setelah mengambil kira hasil dan belanja


7.1.1 Akaun Perdagangan

(a) Bentuk T


(b) Format Penyata


7.1.2 Akaun Untung Rugi

(a) Bentuk T


(b) Format Penyata7.1.3 Akaun Perdagangan dan Untung Rugi

(a) Bentuk T


(b) Format Penyata


7.2 Penyata Kedudukan Kewangan

(a) Bentuk T


(b) Format Penyata


7.3 Penutupan Akaun Hasil, Akaun Belanja dan Akaun Inventori pada Akhir Tempoh Kewangan


Sebab Akaun Nyata tidak ditutup
Akaun nyata ialah Akaun Aset, Liabiliti dan Modal. Akaun-akaun ini tidak ditutup sebab baki akaun tersebut akan dibawa ke tahun hadapan. Maksud tidak ditutup ini ialah akaun ini mempunyai baki untuk dibawa ke tahun seterusnya.

Sebaliknya Akaun Nominal perlu ditutup atau tidak mempunyai baki akhir untuk dibawa pada tahun hadapan. Akaun Nominal akan dipindahkan ke Akaun Perdagangan atau Akaun Untung Rugi.

Catatan Popular