Kaedah menjawab Pelupusan Aset

Pelbagai kaedah digunakan oleh guru dan pelajar bagaimana untuk menjawab soalan pelupusan aset bukan semasa. di sini saya kongsikan kaedah menjawab berdasarkan aras soalan

Kes 1
Pelupusan Mesin menggunakan kaedah susut nilai garis lurus atau atas kos


Kes 2
Melibatkan salah satu aset yang dijual dengan menggunakan kaedah susut nilai baki berkurangan


Catatan Popular