Simpan kira vs Perakaunan





Simpan Kira

Simpan kira merupakan proses perakaunan yang melibatkan aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan

Simpan kira biasa diamalkan perniagaan kecil-kecilan seperti gerai pasar malam, kedai runcit dan lain-lain

Perakaunan
Perakaunan merangkumi bidang yang lebih luas iaitu meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor, menganalisis, mentafsir, merancang, menilai dan merumus

Proses perakaunan ini menggunakan bantuan perisian khas/software untuk memudahkan akauntan untuk melakukan semua aktiviti tersebut.

Catatan Popular