Subbidang Perakaunan

 

i. Perakaunan Kewangan

Menyediakan pelaporan penyata kewangan untuk pengguna dalaman dan luaran

ii. Perakaunan Pengurusan

Menyediakan maklumat kewangan untuk pengguna dalaman seperti pihak pengurusan dalam perniagaan. Maklumat yang digunakan adalah maklumat kewangan dan bukan kewangan untuk digunakan oleh pembuat keputusan. Skop kerja yang dilakukan adalah kawalan, perancangan dan pengurusan pengeluaran

iii. Pengauditan

Untuk memeriksa dokumen perniagaan dan rekod kewangan untuk memastikan rekod maklumat kewangan ini adalah betul dan tepat. 
Perniagaan yang bersaiz besar akan melantik juruaudit luar untuk memastikan penyata kewangan yang disediakan oleh akauntan adalah tepat dan tiada penyelewengan. Contoh syarikat Audit ialah PricewaterhouseCoopers(PwC)

iv. Percukaian

Merancang hal berkaitan percukaian dan menyediakan penyata cukai bagi pihak syarikat. Syarikat yang yang layak dikenakan cukai mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri seperti apabila memiliki modal besar dalam perniagaan iaitu tidak melebihi RM2.5 juta.

Catatan Popular