Catatan

Menunjukkan catatan yang berlabel MODUL 7 : PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL TANPA PELARASAN

Modul 7 : Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan