Catatan

Menunjukkan catatan yang berlabel NOTA TINGKATAN 4

Simpan kira vs Perakaunan

BOOKLET PRINSIP PERAKAUNAN SPM

Modul 2 : Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan

KAEDAH PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK

Modul 9 : Pembetulan Kesilapan

Kaedah menjawab Pelupusan Aset

Akaun Kawalan

BUKU TEKS DALAM BENTUK FAIL PDF

HASIL

BELANJA

Bagaimana Memahami Konsep Debit dan Kredit

Modul 8 : Pelarasan pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal

Modul 7 : Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan

Modul 6 : Imbangan Duga

Modul 5 : Lejar

Modul 4 : Buku Catatan Pertama